Regulament participare

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul campaniei “Dințișorii veseli” denumită în cele ce urmează („Campania”) este S.C. dm drogerie markt S.R.L., cu sediul în Timișoara, Str. Cremona, Nr. 2, Județ Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/334/2007, Cod Unic de Înregistrare 20790729, denumită în continuare „Organizatorul”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI


Campania este organizată și se desfășoară pe pagina www.dm-impreuna.ro urmând să fie implementată în grădinițe, în iunie 2024, în Pitești, Ploiești, Târgoviște, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI


Campania se va desfășura în perioada 20.05.2024 - 14.06.2024. Organizatorul își rezervă dreptul să decidă în orice moment stoparea Campaniei.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE


Au dreptul de a participa toate grădinițele, din orașele menționate în secțiunea 2. Persoanele fizice nu pot participa la această campanie. Pot primi vizita echipei doar copiii din grupele mijlocii și mari ale grădinițelor, campania adresându-se doar lor.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe pagina www.dm-impreuna.ro.

SECŢIUNEA 5.REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE


Campania mai sus menționată se va desfășura în perioada 20.05.2024 - 14.06.2024. Înscrierile au loc în perioada 20.05.2024 - 26.05.2024 (inclusiv). Vor fi considerate înscrieri valide toate grădinițele care completează formularul de pe pagina web a campaniei și se află în unul dintre orașele menționate în secțiunea 2. Grădinițele câștigătoare vor fi ales de către dm drogerie markt și partenerii campaniei.

Vizitarea grădinițelor de către echipa „Dințișorii veseli” are loc în perioada 10.06.2024 - 14.06.2024

Participante la această campanie sunt considerate toate grădinițele din Pitești, Ploiești, Târgoviște, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu care completează formularul de înscriere de pe pagina www.dm-impreuna.ro și vor accepta regulamentul de față.

SECȚIUNEA 6. CONTESTAŢII


Cererea scrisă, expresă și motivată, a participanților la prezenta campanie în vederea sesizării organizatorului cu privire la nerespectarea regulamentului trebuie depusă pe adresa de e-mail dmR-Marketing@dm-drogeriemarkt.ro sau cu poșta la următoarea adresă: Timișoara, Str. Cremona, Nr. 2, în atenția Departamentului marketing din cadrul societății, în termen de maxim 24 (douăzeci și patru) de ore de la data încheierii campaniei. Orice sesizare în acest sens depusă după expirarea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită.

Următoarele 48 (patruzeci şi opt) de ore sunt destinate soluționării eventualelor contestații care ar putea fi formulate conform celor menționate anterior.
Prezentul regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate putând fi consultat gratuit pe site-ul www.dm-impreuna.ro, sau la cerere la sediul Organizatorului din Timișoara, Str. Cremona, Nr. 2, jud. Timiș, e-mail dmR-Marketing@dm-drogeriemarkt.ro.

SECŢIUNEA 7. CLAUZE FINALE


Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților. 3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca modificările să intre în vigoare la data menționată în actul modificator.

Participarea la campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Campania va înceta anticipat la data stabilită prin decizia unilaterală a Organizatorului.

De asemenea, Campania va putea fi întreruptă imediat, în caz de forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voința Organizatorului și a cărui apariție îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligațiile asumate prin acest Regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forță majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situații de forță majoră, Organizatorul este împiedicat să își execute oricare din obligațiile asumate conform acestui Regulament.

Rezumat ediție 2024 martie


O nouă ediție a campaniei „Dințișorii Veseli” a fost primită cu entuziasm și a adus o rază de bucurie pe chipurile copiilor din grădinițele din Deva, Sighișoara, Târgu Mureș, Făgăraș și Odorheiul Secuiesc. În colaborare cu Colgate-Palmolive, dm drogerie markt a reușit să transforme igiena orală într-o aventură captivantă și educativă pentru copiii din grădinițele care au primit vizita echipei și a mascotei Crocondințilă.

De-a lungul campaniei, numeroase grădinițe au deschis larg porțile pentru a primi echipa „Dințișorii Veseli”, alcătuită din specialiști în igienă orală, precum Lucia Cărpinișan, Hajdu Ando Melinda, Darosi Bianca, Laura Conțac, Marcela Zgardan, Ramona Gîrleanu și mascota adorabilă Crocodințilă. Aproximativ 500 de copii au beneficiat de sesiuni interactive și educative, învățând importanța îngrijirii zilnice a dinților într-un mod distractiv și captivant. Fiecare copil participant a primit un ghiozdan plin cu daruri de la dm și Colgate. Astfel, această experiență plină de bucurie și cunoaștere va continua să îi însoțească și acasă.

La drum cu zâmbete, prin țară


Prima oprire a echipei Dințișorii Veseli a fost la Făgăraș, la Grădinița cu program prelungit Voinicelul. Cei mici l-au primit cu brațele deschise pe Crocodințilă și au ascultat cu atenție sfaturile medicului stomatolog Lucia Cărpinișan.
Joaca și veselia au fost la ele acasă și la următorul popas al echipei, la Odorheiul Secuiesc. Copiii de la Grădinița Zsibongó au învățat, prin jocuri educative speciale, de la doctor stomatolog Hajdu Andó Melinda cum să efectueze un periaj complet în mod corect, ce sunt cariile și cum să se ferească de ele. A venit apoi rândul preșcolarilor de la Grădinița cu program prelungit nr. 1 din Sighișoara. Aici, dr. Darosi Bianca a stat de vorbă cu cei mici, le-a povestit despre periajul dentar, despre vizitele la stomatolog și despre dantură. Echipa Dințișorii Veseli a creat jocuri distractive, Crocodințilă a adus veselia și zâmbetele.
La Târgu Mureș, echipei de campanie i s-a alăturat dr. Laura Conțac și dr Marcela Zgardan. Împreună, au adus zâmbete pe chipurile micuților de la Grădinița cu program prelungit nr. 10. Ultimul popas al acestei ediții a campaniei „Dințișorii Veseli” a fost pe 29.03.2024, la Grădinița cu program prelungit nr. 2, în Deva. Medicul Ramona Gîrleanu și echipa Dințișorii Veseli au făcut din îngrijirea dinților o distracție contagioasă în rândul celor mici.

Această ediție a campaniei „Dințișorii Veseli” nu numai că a oferit o platformă de învățare și distracție, dar a și consolidat comunitatea formată din copii, părinți, educatori și specialiști - toți uniți în scopul promovării sănătății orale.

Împreună, putem face diferența în viețile copiilor, încurajând obiceiuri sănătoase care să dureze o viață.
Top